وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد | توقف عملیات اجرای حکم دادگاه

وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد | توقف عملیات اجرای حکم دادگاه

همانطور که در جریان هستید، امروزه دعاوی مختلف و بسیار زیادی در دادگاه‌ها و دادسرا در جریان است. یکی از انواع دعاوی که در حال حاضر بسیاری از مردم درگیر آن هستند، دعاوی مربوط به اعتراض ثالث می‌باشد. از طرفی خود دعاوی مربوط به موضوع اعتراض بخش‌هایی دارد، که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن اعتراض ثالث اجرایی می‌باشد.


وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد | توقف عملیات اجرای حکم دادگاه

انواع دعاوی اعتراض ثالث

مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، سه نوع دعوای اعتراض ثالث قابل بررسی می‌باشد. این سه مورد عبارتند از اعتراض ثالث اصلی، اعتراض ثالث طاری و اعتراض ثالث اجرایی. هرکدام از این سه مورد توضیح خاص خود را دارد، اما صحبت ما در این صفحه، صرفا در مورد اعتراض ثالث اجرایی می‌باشد. با توجه به پیچیدگی‌ها و سختی‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌ها، اگر قصد دارید پرونده شما سریعا به نتیجه برسد، پیشنهاد می‌کنیم از یک وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد یا شهر محل زندگی خود، کمک بگیرید.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چنانچه هر دادگاهی در مقام تامین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال غیرمنقول یا مال منقولی را از محکوم‌علیه توقیف کند، سپس شخص سوم یا ثالثی در مورد آن مال ادعای حق یا مالکیت داشته باشد، می‌تواند با اعلام ادعا و درخواست رسیدگی، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند. به طور کلی اعتراض ثالث اجرایی مطابق با ماده 146 و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مشروط به شرایط زیر می‌باشد.

 • شخصی که ادعای حق نسبت به مال مورد نظر را دارد، فقط باید به دادگاهی مراجعه کند که حکم، در آنجا صادر شده است.
 • اگر شخصی که ادعا دارد، سند رسمی داشته باشد، و ادعای او مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد، بلافاصله توقیف رفع خواهد شد.
 • اگر مدعی سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم نداشته باشد، باید شکایت خود را مطرح کند.
 • حتی با وجود اینکه عبارت "بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی" برای این موضوع ذکر شده است، باز هم در مورد اعتراض ثالث، تقدیم دادخواست یک کار الزامیست.
 • دقت داشته باشید که دادخواست مطرح شده، باید علیه هر دو طرف پرونده اصلی مطرح گردد.

عادی بودن سند ارائه شده توسط شخص ثالث

چنانچه شخص ثالث، سندی که ارائه می‌دهد تا ادعای خود را نسبت به مالکیت مال منقول یا غیرمنقولی، که دادگاه آن‌ را توقیف کرده است، فقط یک سند عادی مانند مبایعه‌نامه باشد، دیگر شرایط مانند قسمت قبلی نخواهد بود. بنابراین در چنین مواردی فرد مدعی باید برای احقاق حق خود، دعوای خود را در دادگاه مورد نظر مطرح کند. خوشبختانه در مواردی که بدین صورت است، شخص ثالث از نظر قانونی، نیازی به رعایت تشریفات اداری و پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارد.

دادگاهی که برای اثبات ادعای شخص ثالث تشکیل می‌شود، به صورت دقیق مدارک و مبایعه‌نامه را بررسی می‌کند. سپس از افرادی که زیر آن را امضا کرده‌اند و شاهد این قضیه به حساب می‌آید، سوال‌هایی میپرسد و اظهارات آن‌ها را به صورت دقیق ثبت می‌کند. در گام بعدی دادگاه تحقیقاتی را در راستای مشخص شدن حقیقت ترتیب می‌دهد، تا صحت ادعای شخص ثالث، اثبات شود. متاسفانه افرادی که تبانی دارند ادعاهایی را مبنی بر مالکیت آن مال ارائه می‌دهند، اما خوشبختانه دادگاه مورد نظر؛ تحقیقات خود را به صورت دقیق و کامل انجام می‌دهد، تا هیچ حقی ضایع نشود.

اگر صحت ادعای شخص ثالث اثبات شد و دادگاه مورد نظر ادعاهای او را پذیرفت، دادگاه بلافاصله دستور توقف اجرای عملیات حکم دادگاه را صادر می‌کند. در چنین مواردی نیازی به صادر شدن اجراییه نیست. بنابراین دادگاه مورد نظر، حکم خود را به همراه نامه‌ای به اداره اجرای احکام می‌فرستد و دستور توقف اجرای عملیات توقیف را می‌دهد. برای حل این مشکلات می‌توانید از یک وکیل پایه یک دادگستری در مشهد یا شهر محل زندگی خود، کمک بگیرید.

نکات مهم در مورد درخواست اعتراض ثالث اجرایی

 • به طور کلی اعتراض شخص ثالث اجرایی مختص به مورادی می‌باشد که صدور و نتیجه حکم صادر شده، به ضرر فردی باشد که در روند دادرسی هیچ نقشی نداشته است. همچنین آن فرد باید در مرحله اجرای حکم و قبل از تمام شدن عملیات اجرایی، از این حکم مطلع شده باشد تا بتواند درخواست احقاق حق خود را به دادگاه مربوط ارائه دهد. پس از ارائه این درخواست، دستور توقف عملیات اجرای حکم دادگاه صادر خواهد شد.
 • همچنین دقت داشته باشید که شکایت و ادعای شخص ثالث هم مبنی بر اجرای حکم است و هم مبنی بر توقیف اموال.
 • اعتراض ثالث اجرایی مدت زمان خاصی ندارد، و شخص ثالثی که ضرر دیده است می‌تواند در تمامی مراحل اجرای حکم یا اجرای قرار تامین خواسته یا حتی اجرای قرار دستور موقت، تقاضای احقاق حق خود را داشته باشد.

تفاوت‌ها و شباهت‌های دعوای اعتراض ثالث اجرایی و دعوای اعتراض ثالث غیراجرایی

دعاوی مربوط به اعتراض ثالث، به دو نوع اجرایی و غیراجرایی تقسیم می‌شود. در این بخش به معرفی تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو مدل خواهیم پرداخت.

افاوت‌های اعتراض ثالث اجرایی و غیراجرایی

نخستین تفاوتی که بین این دو اعتراض قابل مشاهده می‌باشد این است که در اعتراض ثالث غیراجرایی فرد باید دادخواست خود را تقدیم کند. اما در مورد اعتراض ثالث اجرایی بدین شکل نیست و شخص ثالث می‌تواند بدون تقدیم کردن دادخواست، درخواست رسیدگی به شکایت خود را داشته باشد.

دومین تفاوت در خصوص پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی و فرجام خواهی است که برای اعتراض ثالث اجرایی، نیازی به پرداخت این هزینه‌ها نیست.

در مورد سومین تفاوت باید بگوییم اعتراض ثالث غیراجرایی، نمی‌تواند مانع اجرای حکم شود. اما طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، که در بالا به آن اشاره شد، چنانچه شخص ثالث مدارک رسمی و مستند را به دادگاه ارائه دهد، آن مال از توقیف خارج خواهد شد.

یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو مدل مربوط به دادگاه رسیدگی به این اعتراض‌ها است. افراد برای رسیدگی به اعتراض ثالث غیراجرایی باید به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کنند. اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه مجری حکم می‌باشد.

شباهت‌های اعتراض ثالث اجرایی و غیراجرایی

 • مطرح کردن این اعتراض‌ها بعد از صادر شدن حکم و قطعیت آن انجام می‌شود.
 • در هر دو اعتراض، خواهان یا همان شخص ثالث، فردی است که در پرونده نقشی نداشته و از طرفین اصلی دعوا به حساب نمی‌آید.
 • برای هردو اعتراض، حتما حکم باید به ضرر شخص ثالث باشد. همچنین برای هر دو مورد باید شکایت به طرف محکوم و محکوم‌له پرونده اصلی، مطرح شود.

نکته: طبق تبصره ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که شخص ثالث، اعتراض خود را مبنی بر حکم دادگاه مطرح کند، محکو‌م‌له می‌تواند سایر اموال محکوم‌علیه را به جای مال مورد اعتراض معرفی کند. در چنین شرایطی مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و مال جدید توقیف می‌گردد. بدین صورت شکایت شخص ثالث هم متوقف خواهد شد.

به طور کلی توصیه می‌کنیم برای ارائه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و غیر اجرایی، حتما با یک وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد یا شهر محل زندگی خود، مشورت کنید. حتی بهتر این است که برای این موضوع به یک وکیل با تجربه وکالت بدهید تا با تخصصی که دارد، به سرعت به پرونده شما رسیدگی کند.

کلام آخر

دعاوی مربوط به اعتراض ثالث اجرایی و غیر اجرایی از آن دسته دعاوی هستند که معمولا پیچیدگی‌های زیاد و خاصی دارند. با توجه به اینکه شما هیچ نقشی در روند پرونده اصلی نداشته‌اید و حکم صادر شده از طرف دادگاه، به شما ضرر می‌رساند، بهتر است برای احقاق حق خود، درخواست توقف عملیات اجرای حکم دادگاه را داشته باشید. اما برای اینکه پرونده شما در دادگاه بهتر و سریع‌تر از روال عادی پیش برود، پیشنهاد ما این است که حتما با بهترین وکیل در مشهد یا شهرهای دیگر مشورت کنید و کمک بگیرید. وکیل علی ابراهیمی مهر و مجموعه ایشان، با کوله باری از تجربه و تخصص در زمینه اعتراض ثالث اجرایی و توقف عملیات اجرای حکم دادگاه، همواره آماده کمک به همشهریان و هموطنان گرامی هستند. بنابراین همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به آقای علی ابراهیمی می باشد.