وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد

سرقت یکی از کلماتی است که در حقوق جزایی به کار برده می‌شود. این کلمه به طور کلی به ربودن مال و اشیاء منقول غیر، بدون اجازه و رضایت صاحب آن مال، گفته می‌شود. از طرفی افرادی که درگیر پرونده‌های سرقت در مراجع قضایی هستند، معمولا با توجه به پیچیدگی‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده و قوانین، با مشکلاتی رو به رو می‌شوند که ممکن است ضرر کنند. از همین رو بهتر است حتما از یک وکیل سرقت، برای حل چنین پرونده‌هایی کمک بگیرید.


وکیل سرقت در مشهد | بهترین وکیل سرقت

سرقت چیست؟

سرقت یکی از اصلی‌ترین جرایم در قانون مجازات اسلامی به شمار می‌آید. این جرم در دسته جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص قرار می‌گیرد. مطابق قانون 267 قانون مجازات اسلامی، به ربودن مال متعلق به غیر، سرقت گفته می‌شود. به بیانی دیگر، این واژه را به ربودن اموال یا لوازمی که صاحب آن مال، رضایت نداده باشد، گفته می‌شود. جرم مدنظر مانند سایر جرایم، از عناصر قانونی مختلفی تشکیل می‌شود، بنابراین حتما توصیه می‌کنیم از یک وکیل سرقت در مشهد یا شهر محل زندگی خود، کمک بگیرید.

عناصر جرم سرقت

همانطور که گفته شد، سرقت هم مانند سایر جرایم از عنصر‌های مختلفی تشکیل می‌شود، این عناصر عبارتند از:

عنصر قانونی جرم سرقت

عنصر قانونی برای تمامی جرم‌ها لازم است. عملی که در قانون و مقررات تعریف شده باشد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده باشد، عنصر قانونی گفته می‌شود. بنابراین اگر عملی که متهم انجام داده است، از نظر قانونی جرم باشد، آن فرد باید طبق قانون مجازات شود.

عنصر مادی جرم سرقت

در واقع برای اینکه جرمی رخ دهد، باید عملی انجام شود. جابه‌جا کردن یا رباییدن هر چیزی که صاحب آن رضایت نداشته باشد و کاملا محرمانه انجام شود، در خصوص جرم سرقت، عنصر مادی گفته می‌شود.

عنصر معنوی در جرم سرقت

به هدفی و قصدی که مجرم با آن نیت، مرتکب جرم شده است، عنصر معنوی گفته می‌شود. برای مثال، سارق باید یک سوء نیت؛ برای ربودن مال به سرقت رفته داشته باشد.

انواع سرقت

سرقت انواع مختلفی دار، برای مثال برخی از انواع سرقت عبارتند از: سرقت مسلحانه، سرقت اینترنتی، سرقت در روز یا شب، سرقت مشدد، سرقت ساده و ... . اما از نظر قانونی و از لحاظ مجازات و ماهیت، سرقت به دو نوع تقسیم می‌شوند، این دو نوع عبارتند از:

سرقت حدی

سرقت حدی، به سرقتی گفته می‌شود که میزان مجازات آن در قانون مشخص شده باشد. مجازات سارق که مرتکب سرقت حدی شده باشد، در قسمت مجازات سرقت توضیح داده خواهد شد. اما وکیل علی ابراهیمی مهر، به عنوان بهترین وکیل در مشهد با تجربه و تخصص بالای خود در حل پرونده‌های سرقت، می‌تواند کمک بسیار زیادی به شما داشته باشد.

تعریف سرقت حدی از نظر فقه عبارت است از: "ربودن مخفیانه معادل 4.5 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیر سال قحطی که مرتکب، پدر مالباخته نباشد". فقها چنین تعریفی را برای سرقت حدی مطرح کرده‌اند. اما قانون‌گذار، شرایط سرقت حدی را با جزئیات بیشتری بررسی کرده است. از نظر قانون و مطابق ماده 266 قانون مجازات اسلامی جدید، سرقت حدی شرایط خاصی دارد، که در این بخش برخی از مهم‌ترین این شرایط را ذکر می‌کنیم:

 • شی به سرقت رفته، باید شرعا ارزش مالی داشته باشد. این موضوع بدین معناست که وسیله دزدیده شده باید ارزش مالی داشته باشد. در غیر این صورت، سرقت حدی به حساب نخواهد آمد.
 • مال دزدیده شده، باید در حرز باشد. کلمه حرز بدین معناست، که آن مال باید در مکانی مانند گاو صندوقی باشد. یعنی باید در مکانی باشد که در مقابل سرقت محافظت شود.
 • سارق باید مرتکب هتک حرز شده باشد. یعنی فردی که به عنوان سارق شناخته شده است، باید به نوعی امنیت محل نگهداری مال مسروقه را از بین ببرد. برای مثال باید درب گاو صندوق را باز کند.
 • سال باید شخصا مال مسروقه را از حرز خارج کند. بنابراین در صورتی که سارق، مال را از حرز خارج نکند، سرقت حدی محسوب نمی‌شود. برای مثال اگر شخص الف درب گاو صندوق را باز کند و شخص ب مال مسروقه را از گاو صندوق خارج کند، سرقت حدی به حساب نمی‌آید.
 • از بین بردن حرز باید به صورت مخفیانه انجام شود.
 • سارق نباید پدر یا جدپدری صاحب مال باشد.

موارد نامبرده شده، بخشی از شرایطی بود که از نظر قانون‌گذار برای رخ دادن سرقت حدی لازم است. با توجه به اینکه جرم سرقت یکی از جرایم کیفری است، پیشنهاد می‌کنیم حتما با یک وکیل کیفری در مشهد یا شهر محل زندگی خود، در این خصوص مشورت داشته باشید. زیرا جرایم کیفری مستقیما با جان، مال و آبروی افراد در ارتباط است و این موضوع نشان دهنده اهمیت بالای این جرایم است.

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که میزان مجازات آن مشخص نیست. بنابراین میزان مجازاتی که برای این جرم در نظر گفته می‌شود، بستگی به نظر قاضی خواهد داشت. به طور کلی سرقت تعزیری عبارت است از "بردن یا ربودن مال غیر، بدون اجازه و رضایت صاحب آن مال". از همین رو، ربودن مالی که متعلق به سایر افراد است، می‌تواند در این دسته از جرایم سرقت قرار بگیرد.

به بیانی دیگر، سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد. از نظر قانون‌گذار و مطابق ماده 651 قانون مجازات اسلامی، هر زمانی که سرقت انجام شده، شرایط سرقت حدی را نداشته باشد و تمام پنج شرط ذیل را شامل شود، سرقت تعزیری به حساب خواهد آمد. این شروط عبارتند از:

 • سرقت در شب رخ دهد
 • سرقت به تنهایی انجام نشده باشد. یعنی تعداد افراد سارق، دو نفر یا بیشتر باشد.
 • حداقل یک نفر یا چند نفر از سارقین، سلاحی را به همراه داشته باشند. سلاح در این مورد عبارت است از: انواع سلاح‌های گرم، سلاح‌های سرد. دقت داشته باشید که تفاوتی ندارد سلاح سرد در دسته قمه، شمشیر کارد و ... قرار بگیرد، یا مشمول سلاح سرد جنگی که کارکردهای سنگری در نیروهای مسلح دارند، مانند سرنیزه‌های نصب شده بر روی تفنگ، شود.
 • سارق یا گروه سارقین، شخصی را تهدید کرده باشند یا به او آزار رسانده باشند.
 • سارق حرز را شکسته باشد. شکستن حرز بدین معناست که سارق باید به نوعی وارد محل نگهداری از مال شده باشد. برای مثال ممکن است سارق از دیوار بالا رفته باشد، کلید بسازد، از لباس مامورین دولتی استفاده کرده و ... .

مجازات سرقت

مجازات سرقت نیز به نوع جرم بستگی خواهد داشت. این موضوع بدین معناست که با توجه به حدی یا تعزیری بودن سرقت، نوع مجازات آن مشخص می‌شود.

مجازات سرقت حدی

مجازات سرقت حدی، با توجه به مرتبه سرقت، یکی از مجازات‌های ذیل می‌باشد:

 • برای مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق، قطع خواهد شد.
 • برای مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی، قطع خواهد شد.
 • برای مرتبه سوم، سارق محکوم به حبس ابد می‌شود.
 • برای مرتبه چهارم، سارق محکوم به اعدام خواهد شد، هرچند جرم (سرقت) در زندان رخ داده باشد.

مجازات سرقت تعزیری

برای مشخص شدن مجازات سرقت تعزیری، باید مصادیق جرم به طور کامل بررسی شود. بنابراین مجازات سرقت تعزیری با توجه به نوع آن، متفاوت است و بستگی به نظر قاضی پرونده خواهد داشت. برای مثال سرقت مسلحانه در خیابان با سرقت از محل کار یا کیف قاپی، متفاوت است. بنابراین نظر قاضی پرونده، در خصوص مشخص شدن حکم مجازات است که در نهایت مجازات سرقت تعزیری را مشخص می‌کند. آقای علی ابراهیمی مهر به عنوان وکیل سرقت در مشهد یا سایر شهرها، همواره می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌های سرقت، کمک شایانی به شما عزیزان داشته باشد.

کلام آخر

دفاع از سارق یا مال باخته، و همچنین اثبات ادعا و جرم سرقت در دادگاه نیاز به کمک افراد متخصص دارد. همانطور که در متن بالا اشاره شد، سرقت انواع متفاوتی دارد که در برخی از آن‌ها نظر قاضی پرونده تعیین کننده حکم نهایی است. از همین رو به شدت توصیه می‌کنیم، حتما از یک وکیل سرقت در مشهد یا شهر محل زندگی خود کمک بگیرید تا پروسه رسیدگی به پرونده شما، راحت‌تر و سریع‌تر انجام شود. برای انجام این کار کافیست همین الان با آقای علی ابراهیمی مهر و سایر کارشناسان مجموعه ایران وکیل تماس حاصل فرمایید.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به آقای علی ابراهیمی می باشد.